Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB25XVMV/RKB25XVMV inverter

8,250,000₫ 8,250,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Daikin treo tường FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

9,700,000₫ 9,700,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 1 chiều 9.000BTU inverter FTKC25UAVMV

9,000,000₫ 9,000,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25VAVMV

10,600,000₫ 10,600,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP FTKB25YVMV

8,250,000₫ 8,250,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000BTU FTXV25QVMV/RXV25QVMV

11,500,000₫ 11,500,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 9000BTU inverter 1 chiều FTKY25WAVMV

10,650,000₫ 10,650,000₫
1 HP | NGỰA

Điều hòa Daikin 9000BTU 1 chiều FTF25UV1V

7,500,000₫ 7,500,000₫
1 HP | NGỰA

Điều hòa Daikin 9000 BTU FTF25XAV1V

7,150,000₫ 7,150,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V / RF25XAV1V

7,150,000₫ 7,150,000₫
1 HP | NGỰA

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU FTXM25XVMV

14,000,000₫ 14,000,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ25VVMV / RKZ25VVMV

14,380,000₫ 14,380,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FTKB35WAVMV

10,350,000₫ 10,350,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Daikin treo tường FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

11,000,000₫ 11,000,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35YVMV

10,250,000₫ 10,250,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKY35WAVMV

13,600,000₫ 13,600,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35VAVMV

14,990,000₫ 14,990,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV inverter

14,400,000₫ 14,400,000₫
1.5 HP | NGỰA

Điều hòa Daikin 12000BTU 1 chiều FTF35UV1V

9,400,000₫ 9,400,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V / RF35XAV1V R32

9,350,000₫ 9,350,000₫
1.5 HP | NGỰA

Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU FTXM35XVMV

16,400,000₫ 16,400,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Daikin inverter 1 chiều FTKB50XVMV

16,500,000₫ 16,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 1 chiều 18.000BTU inverter FTKC50UVMV

17,400,000₫ 17,400,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Daikin Inverter 2.0 HP FTKB50YVMV

16,400,000₫ 16,400,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường daikin FTKF50XVMV/RKF50XVMV inverter

21,090,000₫ 21,090,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50VVMV

22,000,000₫ 22,000,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 18.000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV

22,800,000₫ 22,800,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 18000BTU inverter 1 chiều FTKY50WVMV

21,200,000₫ 21,200,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU inverter FTKZ50VVMV

26,800,000₫ 26,800,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V/RF50XV1V

14,400,000₫ 14,400,000₫
2 HP | NGỰA

Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU FTXM50XVMV

25,000,000₫ 25,000,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKB60YVMV

21,950,000₫ 21,950,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 1 chiều 20.500BTU inverter FTKC60UVMV

27,000,000₫ 27,000,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKF60XVMV

23,450,000₫ 23,450,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU inverter FTHF60VVMV

30,000,000₫ 30,000,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71VVMV

31,200,000₫ 31,200,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 22.000BTU FTXV60QVMV/RXV60QVMV

32,200,000₫ 32,200,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKY60WVMV

29,300,000₫ 29,300,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa Daikin 1 chiều 21000BTU inverter FTKZ60VVMV

34,900,000₫ 34,900,000₫
2.5 HP | NGỰA

Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU FTXM60XVMV

35,000,000₫ 35,000,000₫
/ 2
0905.211.689