CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Áp Trần Daikin FHA50BVMV/RZF50CV2V inverter

26,700,000₫ 26,700,000₫

Áp Trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R410

33,200,000₫ 33,200,000₫

Áp Trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R410

16,200,000₫ 16,200,000₫

Áp Trần Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1 R410

24,550,000₫ 24,550,000₫

Áp Trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1) R410

32,000,000₫ 32,000,000₫

Áp Trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 R410

38,000,000₫ 38,000,000₫

Áp Trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1) R410

44,600,000₫ 44,600,000₫

Áp Trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1) R410

28,100,000₫ 28,100,000₫

Áp Trần Daikin FHNQ24MV1/RNQ24MV1 R410

27,900,000₫ 27,900,000₫

Áp Trần Daikin FHA60BVMV/RZF60CV2V inverter

33,200,000₫ 33,200,000₫

Áp Trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R410

24,500,000₫ 24,500,000₫

Áp Trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 R410

35,000,000₫ 35,000,000₫
0905.211.689