Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN1 2.0 HP (2 Ngựa)

15,200,000₫ 15,200,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN8 R32

14,650,000₫ 14,650,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Midea Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) MCD1-24HRDN1 model 2022

25,600,000₫ 25,600,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Midea MCD-24CRDN8 inverter

25,900,000₫ 25,900,000₫
3 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-24CRN8

19,100,000₫ 19,100,000₫
3 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CRN1 3.0 HP (3 Ngựa)

20,000,000₫ 20,000,000₫
4 HP | NGỰA

Máy Lạnh âm trần Midea MCD-36CRN8 R32

24,500,000₫ 24,500,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CRN1 4.0 HP (4 Ngựa)

26,600,000₫ 26,600,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Midea Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) MCD1-50HRDN1 model 2022

30,600,000₫ 30,600,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Midea MCD- 50CRN8 R32

27,700,000₫ 27,700,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 Pha

29,500,000₫ 29,500,000₫
6 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRDN inverter

34,100,000₫ 34,100,000₫
0905.211.689