CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Panasonic 1 chiều N9WKH-8

7,750,000₫ 7,750,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12VKH-8

9,550,000₫ 9,550,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Panasonic 1 chiều N12WKH-8

9,750,000₫ 9,750,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Panasonic 1 chiều inverter XPU12XKH-8

11,050,000₫ 11,050,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8

17,750,000₫ 17,750,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Panasonic inverter 1 chiều XPU18XKH-8B

17,750,000₫ 17,750,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Panasonic 1 chiều N18XKH-8

15,050,000₫ 15,050,000₫
2 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic CU/CS-C18FFH

19,000,000₫ 19,000,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Panasonic 1 chiều N24XKH-8

20,900,000₫ 20,900,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic CU/CS-C28FFH

28,150,000₫ 28,150,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic inverter CU/CS-E28NFQ

35,000,000₫ 35,000,000₫
5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic CU/CS-C45FFH

36,900,000₫ 36,900,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-19PU1H5B/U19PN1H5

19,300,000₫ 19,300,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5

25,500,000₫ 25,500,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-25PU1H5B/U25PN1H5

24,800,000₫ 24,800,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5

30,850,000₫ 30,850,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5

32,900,000₫ 32,900,000₫
6 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-30PU1H5B/U30PN1H5

27,900,000₫ 27,900,000₫
6 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5

34,950,000₫ 34,950,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-36PU1H5B/U36PN1H8

31,300,000₫ 31,300,000₫
0905.211.689