CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Điều hòa LG 1 chiều V24WIN

14,800,000₫ 14,800,000₫

Điều hòa LG 1 chiều V18WIN

11,950,000₫ 11,950,000₫

Điều hòa LG 1 chiều V13WIN

7,800,000₫ 7,800,000₫

Điều hòa LG 1 chiều V10WIN

6,800,000₫ 6,800,000₫

Điều hòa LG1 chiều inverter V24ENF1

16,050,000₫ 16,050,000₫

Điều hòa LG 1 chiều inverter V18ENF1

12,950,000₫ 12,950,000₫

Điều hòa LG V13ENH1

7,650,000₫ 7,650,000₫

Treo Tường Lg V13ENH inverter

7,900,000₫ 7,900,000₫

Treo Tường Lg V10ENW inverter

6,850,000₫ 6,850,000₫

Treo Tường Lg V24ENF inverter

16,600,000₫ 16,600,000₫

Treo Tường Lg V18ENF inverter

12,900,000₫ 12,900,000₫
0905.211.689