CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM/RZFC40DVM inverter R32

20,700,000₫ 20,700,000₫
1 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.0TNZ1NH/RAS-1.0TNZGNH1

17,650,000₫ 17,650,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều FCNQ13MV1/RNQ13MV1

19,050,000₫ 19,050,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.5TNE1NH / RAS-1.5TNESNH inverter

19,550,000₫ 19,550,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 15.000BTU inverter 1 chiều FCFC40DVM

20,550,000₫ 20,550,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU

22,000,000₫ 22,000,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Lg Lg ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1 inverter

22,500,000₫ 22,500,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC50AVM/RZFC50DVM inverter R32

25,600,000₫ 25,600,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V inverter R32

28,500,000₫ 28,500,000₫
1.5 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.5TNZ1NH/RAS-1.5TNZGNH1

18,600,000₫ 18,600,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần daikin FCC50AV1V/RC50AGV1V+BC50FV R410

21,500,000₫ 21,500,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19

23,850,000₫ 23,850,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-2.0TNE1NH / RAS-2.0TNESNH1

24,850,000₫ 24,850,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FCFC50DVM

25,500,000₫ 25,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 18000 BTU FFFC50AVM

27,400,000₫ 27,400,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 18000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF50AVM/RZF50CV2V

29,750,000₫ 29,750,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19

31,500,000₫ 31,500,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Funiki CC18

15,700,000₫ 15,700,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN8 R32

16,000,000₫ 16,000,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 R410a

16,100,000₫ 16,100,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT18/RC18

19,550,000₫ 19,550,000₫
2 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-2.0TNZ1NH / RAS-2.0TNZGNH1

20,900,000₫ 20,900,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K/GUL50W/A R410

21,500,000₫ 21,500,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Midea MCD-24CRDN8 inverter

26,500,000₫ 26,500,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU inverter 1 chiều FCFC60DVM

30,700,000₫ 30,700,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC60AVM/RZFC60DVM inverter R32

30,800,000₫ 30,800,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU FFFC60AVM

33,000,000₫ 33,000,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU 1 chiều inverter FCF60CVM/RZF60CV2V

35,250,000₫ 35,250,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU 1 chiều inverter FCF71CVM/RZF71CV2V

36,700,000₫ 36,700,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 21000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF60AVM/RZF60CV2V

36,900,000₫ 36,900,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 24000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF71AVM/RZF71CYM

38,400,000₫ 38,400,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 24000BTU inverter 1 chiều 3 Pha FCF71CVM/RZF71CYM

38,550,000₫ 38,550,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Funiki CC24

19,600,000₫ 19,600,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT24/RC24

23,850,000₫ 23,850,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1 - R410

27,200,000₫ 27,200,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM

27,850,000₫ 27,850,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần daikin FCC60AV1V/RC60AGV1V+BC50FV

28,400,000₫ 28,400,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

28,700,000₫ 28,700,000₫
/ 3
0905.211.689