Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL

30,100,000₫ 30,100,000₫

Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL

34,900,000₫ 34,900,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM/RZFC40DVM inverter R32

20,700,000₫ 20,700,000₫
1 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.0TNZ1NH/RAS-1.0TNZGNH1

17,500,000₫ 17,500,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều FCNQ13MV1/RNQ13MV1

19,500,000₫ 19,500,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.5TNE1NH / RAS-1.5TNESNH inverter

19,300,000₫ 19,300,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU

21,100,000₫ 21,100,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Lg Lg ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1 inverter

22,300,000₫ 22,300,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 15.000BTU inverter 1 chiều FCFC40DVM

20,700,000₫ 20,700,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC50AVM/RZFC50DVM inverter R32

26,100,000₫ 26,100,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V inverter R32

28,550,000₫ 28,550,000₫
1.5 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.5TNZ1NH/RAS-1.5TNZGNH1

18,500,000₫ 18,500,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần daikin FCC50AV1V/RC50AGV1V+BC50FV R410

21,600,000₫ 21,600,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19

24,500,000₫ 24,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Samsung Inverter AC052TN4DKC/EA 2.0 HP (2 Ngựa)

22,400,000₫ 22,400,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-2.0TNE1NH / RAS-2.0TNESNH1

24,700,000₫ 24,700,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 18000 BTU FFFC50AVM

26,100,000₫ 26,100,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 18000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF50AVM/RZF50CV2V

29,550,000₫ 29,550,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FCFC50DVM

25,700,000₫ 25,700,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19

32,000,000₫ 32,000,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN1 2.0 HP (2 Ngựa)

15,200,000₫ 15,200,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN8 R32

14,650,000₫ 14,650,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 R410a

15,700,000₫ 15,700,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL

18,500,000₫ 18,500,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT18/RC18

19,000,000₫ 19,000,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Funiki CC18

15,900,000₫ 15,900,000₫
2 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-2.0TNZ1NH / RAS-2.0TNZGNH1

20,700,000₫ 20,700,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K/GUL50W/A R410

21,300,000₫ 21,300,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1

21,900,000₫ 21,900,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Midea Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) MCD1-24HRDN1 model 2022

25,600,000₫ 25,600,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Midea MCD-24CRDN8 inverter

25,900,000₫ 25,900,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU FFFC60AVM

31,500,000₫ 31,500,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC60AVM/RZFC60DVM inverter R32

31,250,000₫ 31,250,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU inverter 1 chiều FCFC60DVM

30,850,000₫ 30,850,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 21000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF60AVM/RZF60CV2V

36,700,000₫ 36,700,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 24000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF71AVM/RZF71CYM

38,150,000₫ 38,150,000₫
/ 4
0905.211.689