Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1.5 HP | NGỰA INVERTER

Áp Trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R410

19,000,000₫ 19,000,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều 13.000BTU FHFC40DV1/RZFC40DVM

17,300,000₫ 17,300,000₫
1.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-130CSP

17,600,000₫ 17,600,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU FHFC50DV1/RZFC50DVM

21,700,000₫ 21,700,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Áp Trần Daikin FHA50BVMV/RZF50CV2V inverter

26,300,000₫ 26,300,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50CVMV/RZF50CV2V (2.0 Hp, Inverter)

26,900,000₫ 26,900,000₫
2 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-180CSP

18,950,000₫ 18,950,000₫
2 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU18/RC18

19,450,000₫ 19,450,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Áp Trần Daikin 2 Chiều Inverter 22000Btu FHA60CVMV/RZA60DV2V

35,800,000₫ 35,800,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU24/RC24

23,650,000₫ 23,650,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-240CSP

23,650,000₫ 23,650,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1 R410

24,400,000₫ 24,400,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R410

26,850,000₫ 26,850,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Daikin FHA60BVMV/RZF60CV2V inverter

33,050,000₫ 33,050,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R410

23,900,000₫ 23,900,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Áp Trần Daikin FHA71BVMV/RZF71CV2V inverter R32

34,100,000₫ 34,100,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa áp trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều FHA71BVMV/RZF71CV2V

34,500,000₫ 34,500,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều 24.200BTU FHA71BVMV/RZF71CYM

36,350,000₫ 36,350,000₫
3 HP | NGỰA

Áp Trần Sumikura Thương Hiệu Sumikura APL/APO-280

22,000,000₫ 22,000,000₫
3 HP | NGỰA

Áp Trần Daikin FHNQ24MV1/RNQ24MV1 R410

27,700,000₫ 27,700,000₫
3.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều 30.000BTU FHFC85DV1/RZFC85DVM

30,700,000₫ 30,700,000₫
3.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều 30.000BTU FHFC85DV1/RZFC85DY1

30,700,000₫ 30,700,000₫
3.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-300CSP

25,450,000₫ 25,450,000₫
3.5 HP | NGỰA

Áp Trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1) R410

32,450,000₫ 32,450,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Áp Trần Daikin FHA100BVMV/RZF100CVMV inverter R32

40,600,000₫ 40,600,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa áp trần Daikin 34000BTU inverter 1 chiều FHA100BVMV/RZF100CVM

40,700,000₫ 40,700,000₫
4 HP | NGỰA

Áp Trần Sumikura Thương Hiệu Sumikura APL/APO-360

27,100,000₫ 27,100,000₫
4 HP | NGỰA

Áp Trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1) R410

31,500,000₫ 31,500,000₫
4 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU36/RC36

30,000,000₫ 30,000,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Áp Trần Daikin FHA125BVMA/RZF125CVMV inverter R32

44,400,000₫ 44,400,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa áp trần Daikin 45000BTU inverter 1 chiều FHA125BVMA/RZF125CVM

44,500,000₫ 44,500,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa áp trần daikin 1 chiều 42.700BTU FHA125BVMA/RZF125CYM

46,000,000₫ 46,000,000₫
5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-420CSP

32,250,000₫ 32,250,000₫
5 HP | NGỰA

Áp Trần Sumikura Thương Hiệu Sumikura APL/APO-500

33,500,000₫ 33,500,000₫
5 HP | NGỰA

Áp Trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 R410

34,850,000₫ 34,850,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều 48.000BTU FHFC140DV1/RZFC140DY1

40,400,000₫ 40,400,000₫
/ 2
0905.211.689