CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Tủ Đứng Reetech Reetech Reetech RS120-L1E

77,400,000₫ 77,400,000₫

Tủ Đứng Reetech Reetech RS160-L1E

101,200,000₫ 101,200,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT18/RC18

19,550,000₫ 19,550,000₫
2 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU18/RC18

19,600,000₫ 19,600,000₫
2.5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Reetech Reetech Reetech RF24/RC24

19,800,000₫ 19,800,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT24/RC24

23,850,000₫ 23,850,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU24/RC24

23,900,000₫ 23,900,000₫
4 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU36/RC36

30,000,000₫ 30,000,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT36/RC36

32,900,000₫ 32,900,000₫
5.5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Reetech Reetech Reetech RF48/RC48

30,800,000₫ 30,800,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT48/RC48

35,850,000₫ 35,850,000₫
5.5 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech Reetech RU48/RC48

37,900,000₫ 37,900,000₫
6 HP | NGỰA

Tủ Đứng Reetech Reetech Reetech RF60/RC60

38,950,000₫ 38,950,000₫
6 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU60/RC60

40,400,000₫ 40,400,000₫
0905.211.689