CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 R410

148,000,000₫ 148,000,000₫

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1 R410

154,000,000₫ 154,000,000₫

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 R410

134,500,000₫ 134,500,000₫

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 R410 -

116,300,000₫ 116,300,000₫

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1

154,000,000₫ 154,000,000₫
0905.211.689