Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1

153,900,000₫ 153,900,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM/RZF50CV2V

34,200,000₫ 34,200,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 18.000BTU FVA50AMVM

34,650,000₫ 34,650,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM/RZF60CV2V

40,250,000₫ 40,250,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter FVA60AMVM

40,250,000₫ 40,250,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 21.000BTU FVA60AMVM

40,300,000₫ 40,300,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter FVA71AMVM

44,450,000₫ 44,450,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V

44,700,000₫ 44,700,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU FVA71AMVM

44,700,000₫ 44,700,000₫
3 HP | NGỰA

Máy lạnh tủ đứng daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

28,300,000₫ 28,300,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Tủ Đứng Daikin Daikin FVA100AMVM/RZF100CVM inverter

52,000,000₫ 52,000,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA100AMVM/RZF100CVM

52,500,000₫ 52,500,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 34.000BTU FVA100AMVM

52,500,000₫ 52,500,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 34.000BTU 3 Pha FVA100AMVM/RZF100CYM

54,850,000₫ 54,850,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa cây Daikin 42000BTU 1 chiều FVC125AV1V

40,950,000₫ 40,950,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM/RZF125CVM

57,100,000₫ 57,100,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 45.000BTU FVA125AMVM

57,100,000₫ 57,100,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 45.000BTU 3 Pha FVA125AMVM/RZF125CYM

59,650,000₫ 59,650,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa cây Daikin 48000BTU 1 chiều FVC140AV1V

50,550,000₫ 50,550,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA140AMVM/RZF140CVM

62,000,000₫ 62,000,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 55.000BTU FVA140AMVM

62,000,000₫ 62,000,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 55.000BTU 3 Pha FVA140AMVM/RZF140CYM

64,800,000₫ 64,800,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

46,500,000₫ 46,500,000₫
5.5 HP | NGỰA

Điều hòa tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

46,800,000₫ 46,800,000₫
6 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

53,650,000₫ 53,650,000₫
6 HP | NGỰA INVERTER

Tủ Đứng Daikin Daikin FVA140AMVM/RZF140CVM inverter

61,700,000₫ 61,700,000₫
0905.211.689