CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 R410 -

116,300,000₫ 116,300,000₫

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 R410

134,500,000₫ 134,500,000₫

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 R410

148,000,000₫ 148,000,000₫

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1

154,000,000₫ 154,000,000₫

Tủ Đứng Daikin Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1 R410

154,000,000₫ 154,000,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 18.000BTU FVA50AMVM

34,500,000₫ 34,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM/RZF50CV2V

34,600,000₫ 34,600,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 21.000BTU FVA60AMVM

40,250,000₫ 40,250,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM/RZF60CV2V

40,250,000₫ 40,250,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU FVA71AMVM

44,450,000₫ 44,450,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter FVA60AMVM

40,250,000₫ 40,250,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter FVA71AMVM

44,450,000₫ 44,450,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V

44,600,000₫ 44,600,000₫
3 HP | NGỰA

Máy lạnh tủ đứng daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

28,550,000₫ 28,550,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Tủ Đứng Daikin Daikin FVA100AMVM/RZF100CVM inverter

52,200,000₫ 52,200,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA100AMVM/RZF100CVM

52,200,000₫ 52,200,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 34.000BTU FVA100AMVM

52,350,000₫ 52,350,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 34.000BTU 3 Pha FVA100AMVM/RZF100CYM

54,700,000₫ 54,700,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa cây Daikin 42000BTU 1 chiều FVC125AV1V

39,550,000₫ 39,550,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 45.000BTU FVA125AMVM

56,900,000₫ 56,900,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM/RZF125CVM

57,000,000₫ 57,000,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 45.000BTU 3 Pha FVA125AMVM/RZF125CYM

59,450,000₫ 59,450,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa cây Daikin 48000BTU 1 chiều FVC140AV1V

49,250,000₫ 49,250,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 55.000BTU FVA140AMVM

61,800,000₫ 61,800,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA140AMVM/RZF140CVM

61,900,000₫ 61,900,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 55.000BTU 3 Pha FVA140AMVM/RZF140CYM

64,600,000₫ 64,600,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

46,900,000₫ 46,900,000₫
5.5 HP | NGỰA

Điều hòa tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

46,800,000₫ 46,800,000₫
6 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

53,650,000₫ 53,650,000₫
6 HP | NGỰA INVERTER

Tủ Đứng Daikin Daikin FVA140AMVM/RZF140CVM inverter

61,900,000₫ 61,900,000₫
0905.211.689