CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Máy lạnh Sharp AH-XP18WMW Inverter

11,800,000₫ 11,800,000₫

Máy lạnh Sharp AH-X10ZW Inverter

6,200,000₫ 6,200,000₫

Máy lạnh Sharp AH-XP13YMW Inverter

8,500,000₫ 8,500,000₫

Máy lạnh Sharp AH-X18ZW Inverter

11,500,000₫ 11,500,000₫

Máy lạnh Sharp AH-X13ZW Inverter

7,500,000₫ 7,500,000₫

Điều hòa Casper 1 chiều KC-18FC32

9,050,000₫ 9,050,000₫

Điều hòa Casper 1 chiều KC-09FC32

4,600,000₫ 4,600,000₫

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18FS32

9,050,000₫ 9,050,000₫

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12FS33

5,600,000₫ 5,600,000₫

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09FS33

4,600,000₫ 4,600,000₫

Điều hòa Toshiba 1 chiều RAS-H10U2KSG

6,850,000₫ 6,850,000₫

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24XKH-8

20,650,000₫ 20,650,000₫

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18XKH-8

14,750,000₫ 14,750,000₫

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12WKH-8

9,500,000₫ 9,500,000₫

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8

7,550,000₫ 7,550,000₫

Điều hòa LG 1 chiều V24WIN

14,800,000₫ 14,800,000₫

Điều hòa LG 1 chiều V18WIN

11,950,000₫ 11,950,000₫

Điều hòa LG 1 chiều V13WIN

7,800,000₫ 7,800,000₫

Điều hòa LG 1 chiều V10WIN

6,800,000₫ 6,800,000₫

Điều hòa LG1 chiều inverter V24ENF1

16,050,000₫ 16,050,000₫

Điều hòa LG 1 chiều inverter V18ENF1

12,950,000₫ 12,950,000₫

Điều hòa LG V13ENH1

7,650,000₫ 7,650,000₫

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKF60XVMV

24,000,000₫ 24,000,000₫
/ 4
0905.211.689