CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

FCRN60FXV1V/RNV60BV1V

26,900,000₫ 26,900,000₫

Âm Trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 - R410

45,600,000₫ 45,600,000₫

Âm Trần Daikin FFF50BV1/RZF50CV2V inverter R32

26,900,000₫ 26,900,000₫

Âm Trần Daikin FFF60BV1/RZF60CV2V inverter R32

33,500,000₫ 33,500,000₫

Âm Trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V inverter R32

28,500,000₫ 28,500,000₫

Âm Trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V R410

20,400,000₫ 20,400,000₫

Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V

38,000,000₫ 38,000,000₫

Âm Trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 R410

41,800,000₫ 41,800,000₫

Âm Trần Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V R410

35,700,000₫ 35,700,000₫

Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 R410

32,850,000₫ 32,850,000₫

Âm Trần Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V inverter R32

37,700,000₫ 37,700,000₫

Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV1 R410

31,500,000₫ 31,500,000₫

Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V

27,900,000₫ 27,900,000₫

Âm Trần Daikin FCF60CVM/RZF60CV2V inverter R32

36,200,000₫ 36,200,000₫

Âm Trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1 - R410

29,700,000₫ 29,700,000₫
0905.211.689