Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM/RZFC40DVM inverter R32

20,700,000₫ 20,700,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều FCNQ13MV1/RNQ13MV1

19,500,000₫ 19,500,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU

21,100,000₫ 21,100,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 15.000BTU inverter 1 chiều FCFC40DVM

20,700,000₫ 20,700,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC50AVM/RZFC50DVM inverter R32

26,100,000₫ 26,100,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V inverter R32

28,550,000₫ 28,550,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần daikin FCC50AV1V/RC50AGV1V+BC50FV R410

21,600,000₫ 21,600,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19

24,500,000₫ 24,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 18000 BTU FFFC50AVM

26,100,000₫ 26,100,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 18000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF50AVM/RZF50CV2V

29,550,000₫ 29,550,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FCFC50DVM

25,700,000₫ 25,700,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19

32,000,000₫ 32,000,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU FFFC60AVM

31,500,000₫ 31,500,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC60AVM/RZFC60DVM inverter R32

31,250,000₫ 31,250,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU inverter 1 chiều FCFC60DVM

30,850,000₫ 30,850,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 21000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF60AVM/RZF60CV2V

36,700,000₫ 36,700,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 24000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF71AVM/RZF71CYM

38,150,000₫ 38,150,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU 1 chiều inverter FCF60CVM/RZF60CV2V

35,500,000₫ 35,500,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU 1 chiều inverter FCF71CVM/RZF71CV2V

36,800,000₫ 36,800,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần daikin FCC60AV1V/RC60AGV1V+BC50FV

28,500,000₫ 28,500,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

29,200,000₫ 29,200,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1 - R410

29,200,000₫ 29,200,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU FFFC71AVM

33,550,000₫ 33,550,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều FCFC71DVM

33,200,000₫ 33,200,000₫
3.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều FCFC85DVM

34,450,000₫ 34,450,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 34000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF100AVM/RZF100CVM

45,200,000₫ 45,200,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều FCFC100DVM

39,300,000₫ 39,300,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều FCF100CVM/RZF100CVM

43,700,000₫ 43,700,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần 42000BTU Daikin 1 chiều inverter FCTF125AVM/FCF125CVM

48,500,000₫ 48,500,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 45.000BTU inverter 1 chiều FCFC125DVM

43,000,000₫ 43,000,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 50.000BTU inverter 1 chiều FCF140CVM/RZF140CVM

51,900,000₫ 51,900,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Điều hòa âm trần Daikin 50.000BTU inverter 1 chiều FCFC140DVM

46,900,000₫ 46,900,000₫
/ 2
0905.211.689