CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V10WIN

6,900,000₫ 6,900,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG V13ENH1

7,800,000₫ 7,800,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều inverter V13ENS1

7,900,000₫ 7,900,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V13WIN

7,900,000₫ 7,900,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V18WIN

11,950,000₫ 11,950,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều inverter V18ENF1

12,600,000₫ 12,600,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Lg Lg ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1 inverter

22,500,000₫ 22,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 inverter

29,850,000₫ 29,850,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V24WIN

14,350,000₫ 14,350,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG1 chiều inverter V24ENF1

14,950,000₫ 14,950,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 inverter

26,350,000₫ 26,350,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 inverter

38,150,000₫ 38,150,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 inverter

40,650,000₫ 40,650,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ12GULA0

19,200,000₫ 19,200,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ18GTLA0

23,300,000₫ 23,300,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ24GTLA0

26,500,000₫ 26,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ30GNLE0

28,600,000₫ 28,600,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ48GLMLA0

39,100,000₫ 39,100,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ18GPLA0

22,800,000₫ 22,800,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG thổi tròn ZTNQ36GYLA0

40,100,000₫ 40,100,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG thổi tròn ZTNQ48GYLA0

41,500,000₫ 41,500,000₫
0905.211.689