CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

5 HP | NGỰA

Âm Trần Toshiba RAV-SE1251UP

40,500,000₫ 40,500,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP

19,500,000₫ 19,500,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP

22,600,000₫ 22,600,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1801UP

23,800,000₫ 23,800,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP

25,600,000₫ 25,600,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401Up

25,750,000₫ 25,750,000₫
6 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP

27,500,000₫ 27,500,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP

33,000,000₫ 33,000,000₫
0905.211.689