Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

5 HP | NGỰA

Âm Trần Toshiba RAV-SE1251UP

40,300,000₫ 40,300,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP

19,300,000₫ 19,300,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP

22,300,000₫ 22,300,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1801UP

23,500,000₫ 23,500,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP

25,500,000₫ 25,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401Up

25,500,000₫ 25,500,000₫
6 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP

27,300,000₫ 27,300,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP

32,700,000₫ 32,700,000₫
0905.211.689