CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM

27,850,000₫ 27,850,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Mitsubishi Heavy Misubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5

26,600,000₫ 26,600,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5

6,800,000₫ 6,800,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5

20,390,000₫ 20,390,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5/ SRC10YXP-W5

8,300,000₫ 8,300,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S

28,600,000₫ 28,600,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5

8,900,000₫ 8,900,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5

25,580,000₫ 25,580,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5/ SRC13YXP-W5

10,500,000₫ 10,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT71VG/FDC71VNP

30,800,000₫ 30,800,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5

13,750,000₫ 13,750,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5

34,500,000₫ 34,500,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5/ SRC18YXP-W5

16,800,000₫ 16,800,000₫
0905.211.689