CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-JP25VF/MUY-JP25VF

8,750,000₫ 8,750,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HP25VF/MU-HP25VF

7,000,000₫ 7,000,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric 3.0 HP PLY-P24BALCM

36,600,000₫ 36,600,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM

33,300,000₫ 33,300,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM 5.5 HP

60,100,000₫ 60,100,000₫
6 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM

68,500,000₫ 68,500,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HP35VF/MU-HP35VF

9,050,000₫ 9,050,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-JP35VF/MUY-JP35VF

10,500,000₫ 10,500,000₫
0905.211.689