Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic CU/CS-C18FFH

18,850,000₫ 18,850,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic CU/CS-C28FFH

27,900,000₫ 27,900,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic inverter CU/CS-E28NFQ

34,750,000₫ 34,750,000₫
5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic CU/CS-C45FFH

36,650,000₫ 36,650,000₫
0905.211.689