CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.0TNZ1NH/RAS-1.0TNZGNH1

17,650,000₫ 17,650,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.5TNE1NH / RAS-1.5TNESNH inverter

19,550,000₫ 19,550,000₫
1.5 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.5TNZ1NH/RAS-1.5TNZGNH1

18,600,000₫ 18,600,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-2.0TNE1NH / RAS-2.0TNESNH1

24,850,000₫ 24,850,000₫
2 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-2.0TNZ1NH / RAS-2.0TNZGNH1

20,900,000₫ 20,900,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi RCI-3.0TNE1NH / RAS-3.0TNESNH1

28,500,000₫ 28,500,000₫
3 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi RCI-3.0TNZ1NH / RAS-3.0TNZGNH1

25,000,000₫ 25,000,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi RCI-4.0TNE1NH / RAS-4.0TNESNH1

40,950,000₫ 40,950,000₫
4 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi RCI-4.0TNZ1NH/RAS-4.0TNZGMH1

33,950,000₫ 33,950,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi RCI-5.0TNE1NH / RAS-5.0TNESMH1

39,000,000₫ 39,000,000₫
5 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi RCI-6.0TNZ1NH / RAS-6.0TNZGMH1

38,000,000₫ 38,000,000₫
0905.211.689