CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Tủ Đứng Toshiba Toshiba F-DR100KC

57,900,000₫ 57,900,000₫
1.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-130CSP

17,800,000₫ 17,800,000₫
2 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-180CSP

19,200,000₫ 19,200,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-240CSP

23,900,000₫ 23,900,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Toshiba Toshiba F-DR28KC

17,500,000₫ 17,500,000₫
3.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-300CSP

25,700,000₫ 25,700,000₫
5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Toshiba Toshiba F-DR50KC

28,900,000₫ 28,900,000₫
5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-420CSP

32,500,000₫ 32,500,000₫
5 HP | NGỰA

Âm Trần Toshiba RAV-SE1251UP

40,500,000₫ 40,500,000₫
5.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-480CSP

34,500,000₫ 34,500,000₫
6 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-600CSP

46,200,000₫ 46,200,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Toshiba 1 chiều RAS-H10U2KSG

6,850,000₫ 6,850,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP

19,500,000₫ 19,500,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Toshiba inverter 1 chiều RAS-H10L3KCVG-V

7,800,000₫ 7,800,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tườngToshiba BTU inverter 1 chiều RAS-H13L3KCVG-V

9,900,000₫ 9,900,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP

22,600,000₫ 22,600,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Toshiba 18000 BTU inverter 1 chiều RAS-H18L3KCVG-V

15,450,000₫ 15,450,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1801UP

23,800,000₫ 23,800,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP

25,600,000₫ 25,600,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401Up

25,750,000₫ 25,750,000₫
6 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP

27,500,000₫ 27,500,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP

33,000,000₫ 33,000,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP

36,200,000₫ 36,200,000₫
0905.211.689