Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Tủ Đứng Toshiba Toshiba F-DR100KC

57,700,000₫ 57,700,000₫
1.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-130CSP

17,600,000₫ 17,600,000₫
2 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-180CSP

18,950,000₫ 18,950,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-240CSP

23,650,000₫ 23,650,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Toshiba Toshiba F-DR28KC

17,300,000₫ 17,300,000₫
3.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-300CSP

25,450,000₫ 25,450,000₫
5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Toshiba Toshiba F-DR50KC

28,700,000₫ 28,700,000₫
5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-420CSP

32,250,000₫ 32,250,000₫
5 HP | NGỰA

Âm Trần Toshiba RAV-SE1251UP

40,300,000₫ 40,300,000₫
5.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-480CSP

34,350,000₫ 34,350,000₫
6 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-600CSP

45,950,000₫ 45,950,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Toshiba 1 chiều RAS-H10U2KSG

6,850,000₫ 6,850,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP

19,300,000₫ 19,300,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Toshiba inverter 1 chiều RAS-H10L3KCVG-V

10,650,000₫ 10,650,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tườngToshiba BTU inverter 1 chiều RAS-H13L3KCVG-V

10,700,000₫ 10,700,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP

22,300,000₫ 22,300,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Toshiba 18000 BTU inverter 1 chiều RAS-H18L3KCVG-V

15,150,000₫ 15,150,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1801UP

23,500,000₫ 23,500,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP

25,500,000₫ 25,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401Up

25,500,000₫ 25,500,000₫
6 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP

27,300,000₫ 27,300,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP

32,700,000₫ 32,700,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP

36,000,000₫ 36,000,000₫
0905.211.689