CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24XKH-8

20,650,000₫ 20,650,000₫

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18XKH-8

14,750,000₫ 14,750,000₫

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12WKH-8

9,500,000₫ 9,500,000₫

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8

7,550,000₫ 7,550,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-N24VKH-8

20,750,000₫ 20,750,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-XPU24WKH-8

23,950,000₫ 23,950,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 inveter

18,500,000₫ 18,500,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-N18VKH-8

14,600,000₫ 14,600,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-N12VKH-8

9,550,000₫ 9,550,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-U9VKH-8 Gas R32

10,100,000₫ 10,100,000₫
0905.211.689