CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-19PU1H5B/U19PN1H5

19,300,000₫ 19,300,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5

25,500,000₫ 25,500,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-25PU1H5B/U25PN1H5

24,800,000₫ 24,800,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5

30,850,000₫ 30,850,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5

32,900,000₫ 32,900,000₫
6 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-30PU1H5B/U30PN1H5

27,900,000₫ 27,900,000₫
6 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5

34,950,000₫ 34,950,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-36PU1H5B/U36PN1H8

31,300,000₫ 31,300,000₫
0905.211.689