CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Âm Trần Panasonic S-25PU1H5B/U25PN1H5

24,950,000₫ 24,950,000₫

Âm Trần Panasonic S-19PU1H5B/U19PN1H5

20,100,000₫ 20,100,000₫

Âm Trần Panasonic S-45PU1H5/U-5PV1H8 gas R410a

35,200,000₫ 35,200,000₫

Âm Trần Panasonic S-50PU1H5B/U50PN1H8

38,200,000₫ 38,200,000₫

S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8 inverter

41,700,000₫ 41,700,000₫

Âm Trần Panasonic S-42PU1H5B/U42PN1H8

33,950,000₫ 33,950,000₫

Âm Trần Panasonic S-36PU1H5B/U36PN1H8

32,700,000₫ 32,700,000₫
0905.211.689