CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Treo Tường Hitachi RAS-S18CAM

12,650,000₫ 12,650,000₫

Treo Tường Hitachi RAS-X13CB inverter

11,550,000₫ 11,550,000₫

Treo Tường Hitachi RAS-E13CY

8,550,000₫ 8,550,000₫

Treo Tường Hitachi RAS-X10CB inverter

9,200,000₫ 9,200,000₫

Treo Tường Hitachi RAS-E10CZ

6,600,000₫ 6,600,000₫

Treo Tường Hitachi RAS-X18CX inverter

16,800,000₫ 16,800,000₫
0905.211.689