CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V

11,000,000₫ 11,000,000₫
1 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 R410

13,900,000₫ 13,900,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBFC40DVM/RZFC40DVM inverter R32

17,300,000₫ 17,300,000₫
1.5 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V

13,000,000₫ 13,000,000₫
1.5 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 R410

16,250,000₫ 16,250,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1 R410

20,300,000₫ 20,300,000₫
2 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

17,000,000₫ 17,000,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V inverter R32

33,900,000₫ 33,900,000₫
3 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V

23,000,000₫ 23,000,000₫
3 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDMRN71DXV1V/RR71CBXY1V

24,700,000₫ 24,700,000₫
3 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V R410

26,800,000₫ 26,800,000₫
3.5 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBFC85DVM/RZFC85DVM inverter R32

32,200,000₫ 32,200,000₫
3.5 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1) R410

30,000,000₫ 30,000,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBFC100DVM/RZFC100DVM inverter R32

36,900,000₫ 36,900,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBA100BVMA/RZF100CVMV inverter R32

41,700,000₫ 41,700,000₫
/ 2
0905.211.689