CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2 HP | NGỰA

Tủ Đứng Gree Thương Hiệu Gree GVC18AL-K6NNC7A

18,800,000₫ 18,800,000₫
2.5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Gree Thương Hiệu Gree GVC24AL-K6NNC7A

20,700,000₫ 20,700,000₫
5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Gree Thương Hiệu Gree GVC42AL-M6NNC7A

35,700,000₫ 35,700,000₫
5.5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Gree Thương Hiệu Gree GVC48AH-M3NTB1A

39,450,000₫ 39,450,000₫
6 HP | NGỰA

Tủ Đứng Gree Thương Hiệu Gree GVC55AH-M3NTB1A

46,950,000₫ 46,950,000₫
0905.211.689