CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO 600 R410a

38,500,000₫ 38,500,000₫

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO 500 R410a

34,600,000₫ 34,600,000₫

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 R410

31,000,000₫ 31,000,000₫

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 R410a

24,750,000₫ 24,750,000₫

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 R410a

17,600,000₫ 17,600,000₫
0905.211.689