CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5

6,800,000₫ 6,800,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5/ SRC10YXP-W5

8,300,000₫ 8,300,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5

8,900,000₫ 8,900,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5/ SRC13YXP-W5

10,500,000₫ 10,500,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5

13,750,000₫ 13,750,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5/ SRC18YXP-W5

16,800,000₫ 16,800,000₫
0905.211.689