CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-130CSP

17,800,000₫ 17,800,000₫
2 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-180CSP

19,200,000₫ 19,200,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-240CSP

23,900,000₫ 23,900,000₫
3.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-300CSP

25,700,000₫ 25,700,000₫
5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-420CSP

32,500,000₫ 32,500,000₫
5.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-480CSP

34,500,000₫ 34,500,000₫
6 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-600CSP

46,200,000₫ 46,200,000₫
0905.211.689