CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU18/RC18

19,600,000₫ 19,600,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU24/RC24

23,900,000₫ 23,900,000₫
4 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU36/RC36

30,000,000₫ 30,000,000₫
5.5 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech Reetech RU48/RC48

37,900,000₫ 37,900,000₫
6 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU60/RC60

40,400,000₫ 40,400,000₫
0905.211.689