CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic CU/CS-C18FFH

19,000,000₫ 19,000,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic CU/CS-C28FFH

28,150,000₫ 28,150,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic inverter CU/CS-E28NFQ

35,000,000₫ 35,000,000₫
5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic CU/CS-C45FFH

36,900,000₫ 36,900,000₫
0905.211.689