CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Máy lạnh Sharp AH-XP18WMW Inverter

11,800,000₫ 11,800,000₫

Máy lạnh Sharp AH-X10ZW Inverter

6,200,000₫ 6,200,000₫

Máy lạnh Sharp AH-XP13YMW Inverter

8,500,000₫ 8,500,000₫

Máy lạnh Sharp AH-X18ZW Inverter

11,500,000₫ 11,500,000₫

Máy lạnh Sharp AH-X13ZW Inverter

7,500,000₫ 7,500,000₫

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71YA-W5

33,800,000₫ 33,800,000₫

Điều hòa Casper 1 chiều KC-18FC32

9,050,000₫ 9,050,000₫

Điều hòa Casper 1 chiều KC-09FC32

4,600,000₫ 4,600,000₫

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18FS32

9,050,000₫ 9,050,000₫

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12FS33

5,600,000₫ 5,600,000₫

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09FS33

4,600,000₫ 4,600,000₫
/ 12
0905.211.689