CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24XKH-8

20,650,000₫ 20,650,000₫

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18XKH-8

14,750,000₫ 14,750,000₫

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12WKH-8

9,500,000₫ 9,500,000₫

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8

7,550,000₫ 7,550,000₫

Âm Trần Panasonic S-25PU1H5B/U25PN1H5

24,950,000₫ 24,950,000₫

Âm Trần Panasonic S-19PU1H5B/U19PN1H5

20,100,000₫ 20,100,000₫

Âm Trần Panasonic S-45PU1H5/U-5PV1H8 gas R410a

35,200,000₫ 35,200,000₫

Âm Trần Panasonic S-50PU1H5B/U50PN1H8

38,200,000₫ 38,200,000₫

S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8 inverter

41,700,000₫ 41,700,000₫

Âm Trần Panasonic S-42PU1H5B/U42PN1H8

33,950,000₫ 33,950,000₫

Âm Trần Panasonic S-36PU1H5B/U36PN1H8

32,700,000₫ 32,700,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-N24VKH-8

20,750,000₫ 20,750,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-XPU24WKH-8

23,950,000₫ 23,950,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 inveter

18,500,000₫ 18,500,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-N18VKH-8

14,600,000₫ 14,600,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-N12VKH-8

9,550,000₫ 9,550,000₫

Tủ Đứng Panasonic Panasonic CU/CS-C18FFH

19,000,000₫ 19,000,000₫

Treo Tường Panasonic CU/CS-U9VKH-8 Gas R32

10,100,000₫ 10,100,000₫
0905.211.689