CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Hotline: 0905.211.689
0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Products list 1

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKF60XVMV

24,000,000₫ 24,000,000₫

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKF50XVMV

17,850,000₫ 17,850,000₫

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKF35XVMV

11,650,000₫ 11,650,000₫

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKF25XVMV

9,550,000₫ 9,550,000₫

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V

21,100,000₫ 21,100,000₫

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF50XV1V

14,700,000₫ 14,700,000₫

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF35UV1V

9,300,000₫ 9,300,000₫

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF25UV1V

7,250,000₫ 7,250,000₫
/ 3
0905.211.689